paršliaužti

paršliaužti
paršliaũžti, -ia (par̃šliaužia), par̃šliaužė intr. Rtr, NdŽ, ; Ser 1. Srv, Šv šliaužiant, repečkojant sugrįžti: Teip sumušė, kad pilvu par̃šliaužė namo Rmš. Par̃šliaužė šlapias tokiu grioviu pas mumis į tą bunkerį Klk. 2. iš lėto pareiti: Pasėdėsim, pakalbėsim i paršliaũšim namo Vad. Jis par̃šliaužė nepastebėtas į savo kambarį NdŽ. Paleidai [arklį] numo, i par̃šliauža su žambriu Krš. Kaip vyruo patiks, jei pati par̃šliauža [įgėrusi] šešto[je] ryto Rdn. 3. Krtn šliaužiant ar iš lėto parvažiuoti, parvykti: Par̃šliaužė namo be tekinių . Vyskupas Abromas, įvairius reikalus Lietuvo[je] pabengęs, pradžio[je] 1627 m. pirmą sykį paršliaužė į Varnius M.Valanč. \ šliaužti; apšliaužti; atšliaužti; įšliaužti; iššliaužti; nušliaužti; pašliaužti; paršliaužti; peršliaužti; prašliaužti; prišliaužti; sušliaužti; užšliaužti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • paršliaužti — paršliaũžti vksm. Ji̇̀s par̃šliaužė vi̇̀sas šlãpias grioviù į bùnkerį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšliaužti — apšliaũžti, ia (àpšliaužia), àpšliaužė tr. 1. Š, Ser, KŽ, DŽ1 šliaužiant apsukti aplink, apropoti. 2. apeiti, apruošti, aptvarkyti: Jei vyras neturėjo laiko apžiūrėti ligonies ir vaikų, pasiprašė kokią bobelę, kuri visus apšliaužė Žem. Jūs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšliaužti — atšliaũžti, ia (àtšliaužia), àtšliaužė intr. KŽ 1. LL196, Š, NdŽ šliaužiant priartėti, atropoti: Àtšliauža tas žaltys iš tolo, didžiausis, Dieve sergėk! Lk. Prūsoką [muša]. Ko čia atšliaužė bjaurybė! V.Krėv. | prk.: Mokytam piningas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššliaužti — iššliaũžti, ia (ìššliaužia), ìššliaužė intr. 1. Š, Rtr, Ser, NdŽ, KŽ šliaužiant išlįsti, išropoti: Buvo pavasaris, ir žalčiai jau buvo iššliaužę iš savo žiemos būstinių T.Ivan. Ìššliauža vienas, antras žaltys, ajetau! Krš. 2. išlipti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušliaužti — nušliaũžti, ia (nùšliaužia), nùšliaužė Š, Rtr; SD211, Sut, N, LL303 1. intr. KŽ šliaužiant nuropoti, nurėplioti: Kad pasitaikis miške [gyvatė], atkalbėsi [žodžius] – nušliaũžia, nekerta Ob. Pasižiūrėjo pasikreipęs žaltys i nùšliaužė po tilto …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parrėplioti — intr. 1. K parropoti, paršliaužti. 2. DŽ, Šll keturpėsčia, ropomis pareiti: I paskui negalėjau pareit, tai rėpliote parrėpliojau iš lauko LKT191(Lkš). 3. šnek. sunkiai pareiti: Parrėpliojau šiaip taip Vn. Jau parrėplio[ja] Petris iš lauko Kv. Pro …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvėžlinti — parvė̃žlinti intr. 1. NdŽ parropoti, paršliaužti (apie roplius). 2. DŽ1 šnek. palengva, nerangiai pareiti, parsliūkinti: Parvėžlins bernas iš karčemos girtas K.Bor. Taip jį apkūlė, jog šis vos namo parvėžlino rš. vėžlinti; atvėžlinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parčiaužti — parčiaũžti, ia, par̃čiaužė intr. Slm parvažiuoti čiaužiant, paršliaužti: Vos parčiaužiau su žabų vežimu Ėr. čiaužti; apčiaužti; atčiaužti; įčiaužti; iščiaužti; nučiaužti; pačiaužti; parčiaužti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršliaužinėti — NdŽ iter. dem. paršliaužti. šliaužinėti; pašliaužinėti; paršliaužinėti; sušliaužinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršliaužioti — NdŽ iter. paršliaužti. šliaužioti; apšliaužioti; iššliaužioti; nušliaužioti; pašliaužioti; paršliaužioti; peršliaužioti; prašliaužioti; prišliaužioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”